המכללה העיסקית - ארכיון קורס שינוע חומרים מסוכנים בתובלה ימית