המכללה העיסקית - ארכיון אירועים בתחום חשבונאות וכספים

היערכות עסקית עם תום המשבר ומחנק האשראיהשתלמות בנושא מדיניות המס בתחום האכיפה וההרתעה השתלמות בנושא שוק הרכב הצמוד - שוק הליסינג 2011השתלמות בנושא: סוגיות נבחרות בניהול ומימון ההון החוזריום עיון בנושא "הרפרומה הירוקה" ושווי השימוש הלינארי בשוק הרכב הצמוד - שוק הליסינג לאור גזירות 2013יום עיון בנושא גבייה יעילה ונחושהיום עיון בנושא היערכות להגשת דיווחים מקוונים למע"מיום עיון בנושא התנהלות עסקית פיננסית אפקטיבית, בעידן של האטה ותחרותיום עיון בנושא ייעול, חסכון והגדלת רווחיםיום עיון בנושא ניהול תזרים מזומנים בראי משבר הנזילות המחריףיום עיון בנייה וניהול תזרים מזומניםיום עיון גבייה יעילה ונחושהיום עיון ניהול תקציב כלכלת המשפחה בשילוב כלים לביצוע משא ומתן אפקטיביכנס בנושא : למה הכול פה כל כך יקר? טיפים לניהול טוב יותר של עסקים קטנים ובינוניים ניהול תזרים מזומנים בראי משבר הנזילות המחריףניתוח תזרים מזומנים והקשר בינו לבין דו"חות כספייםסדנת "מתחברים למספרים"סדנת תמחיר והמחרה למנהלים ללא רקע חשבונאישיעור מבוא לקורס הבורסה ושוק ההון