המכללה העיסקית - ארכיון אירועים ברכש ולוגיסטיקה

S&OP שילוב ביקושים עם יכולות ההספקה אינוונטר וניהול מלאי בארגונים הקסם שבתפעול - מסע מרתק לעולם תפעולי שלםהשקת מסלול CPLM - יום פתוח ללא תשלום!!השתלמות בנושא : המתכון להצלחה במכרזיםהשתלמות בנושא כלים מעשיים לאתגרים בעולם התפעול השתלמות בנושא שיטות וטקטיקות מתקדמות לניהול ההפצהחשיבות הבינה העסקית לניתוח נתוני העסק והגדלת הרווחיות יום עיון בנושא ייעול, חסכון והגדלת רווחיםיום עיון בנושא כלים ושיטות לשיפור תהליכי הרכש בארגוןיום עיון בנושא לוגיסטיקת המחר - מגמות וחידושים יום עיון בנושא עצות וטיפים מעשיים להגשה נכונה של מכרזיום עיון בנושא רכש 10* - מצויינות ברכשיום עיון בנושא רכש חכם- תכנון וניהול סיכוני רכשיום עיון בנושא שיטות מתקדמות לדיווחי רכש וניהול ספקים יום עיון בנושא שיפור הרווחיותיום עיון גישות מתקדמות בניהול מלאייום עיון הקניית כלים לשיפור תהליכי הרכש והקניינות הארגוןיום עיון הרכש משנה את פניויום עיון מדדי ביצוע לוגיסטייםיום עיון ניהול שרשרת הספקהיום עיון שימוש בסימולטור PTB בניהול פרויקטיםיום עיון: קבלנות משנה – יזום או אילוץ? כנס בנושא : למה הכול פה כל כך יקר? טיפים לניהול טוב יותר של עסקים קטנים ובינוניים כנס השקת ההסמכות היקרתיות של המכון לניהול הספקה ISM מושב שני בוועידת e-commerce: port2port - 2013 משא ומתן חוצה יבשות: ארגז כלי משא ומתן מתקדמים ליבואניםמשלחת עסקית ייחודית לפסגת הלוגיסטיקה באטלנטה ג'ורג'יה 16-22.3.13ניהול משא ומתן - סודות מקצועיים וטיפים ייחודיים סדנה בנושא כלים יישומיים לניהול לוגיסטי נכון בסיןסדנה בנושא מדדי ביצוע לוגיסטייםסדנת גישות מתקדמות לניהול מלאיפורום רכש בשיתוף בנק הפועלים קבלנות משנה בעולם העסקיקורס היערכות לרכש גלובלישיטות מתקדמות לדיווחי רכש וניהול ספקים