המכללה העיסקית - ארכיון סדנה בנושא: סגירת עסקה –CLOSER