תוכנית גורם כלכלי מאושר (Authorized Economic Operator - AEO) יוצאת לדרך / עו"ד גיל נדל, קידר הללי

תוכנית גורם כלכלי מאושר (Authorized Economic Operator - AEO) יוצאת לדרך / עו
לאחרונה, פרסמה רשות המכס הזמנה ליבואנים ויצואנים להצטרף לתכנית "גורם כלכלי מאושר". תכנית זו היא תכנית לאבטחת שרשרת הסחר העולמית, המבוססת על מסמך "מסגרת ה-SAFE" של ארגון המכס העולמי שאומצה בשנת 2005 על ידי ישראל וקבעה סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת האספקה הבינלאומית, שיש בהם גם כדי להקל ולפשט את תהליכי הסחר.

תכנית זו תאפשר, לכל יבואן/יצואן שיצטרף אליה ויאושר כעומד בתנאיה, הקלות במערכת היחסים מול רשות המכס בארץ, ובעתיד, הקלות דומות גם מול רשויות מכס בחו"ל. 

מטרה מרכזית של התכנית היא חיזוק שיתוף הפעולה בין רשויות המכס על מנת לאפשר הזרמה מהירה ויעילה של הסחר הבינלאומי הלגיטימי. כמו כן שיתוף הפעולה הנ"ל יאפשר התמקדות יעילה יותר במטענים בעלי סיכון גבוה. 

על אילו הקלות מדובר?
כך, בין היתר, יהנה כל גורם מאושר מסיכוי נמוך לבדיקות, מהפחתה והקלה בבדיקות מכס הן ביבוא לישראל והן ביצוא מישראל. בנוסף, הגורמים שאושרו ייהנו מבדיקת מסמכים לפני הגעת הטובין לשם התרה מוקדמת, מאפשרות לקיים תהליכים נוספים ללא ניירת וחתימה אלקטרונית. בהמשך הדרך, יוכלו גורמים אלה לקבל הקלות דומות גם במדינות מחוץ לישראל.
בבסיס התוכנית עומד עקרון השותפות מרצון- הצטרפות וולונטרית של חברות המוכנות לאמץ את הסטנדרטים שנקבעו בתכנית, ובכך לתרום לשיפור אבטחת שרשרת האספקה הגלובלית.

מיהו אותו גורם כלכלי מאושר?
כל גורם עסקי שנבדק על ידי רשות המכס ואושר, יחד עם כל שרשרת האספקה שלו (מפעילי מחסנים רשויים, סוכני מכס, משלחים בינלאומיים, מובילים, נמלים וכו'), כי הם עומדים בקריטריונים שנקבעו לתוכנית. 
בין היתר, דורשת התכנית:

  1. ציות לחוקי המס וסחר החוץ השונים.
  2. איתנות פיננסית.
  3. קיום מערכת ממוחשבת לניהול רכש, בקרת מסמכים, בקרת רשומות איכות וניהול מחסן.

רשויות מכס ממדינות שונות כבר חותמות על הסכמי הכרה הדדית ומכירות בקריטריונים ובאישורים של התוכניות השונות. כתוצאה מכך, מופחת הצורך בבדיקות ביטחוניות ומכסיות ומאפשרות למסחר העולמים לזרום ללא הפרעות מיותרות ועיכובים. נכון לעכשיו, ישנם כבר 13 הסכמי הכרה הדדית בעולם.
על מנת להצטרף לתכנית, יש להגיש לרשות המכס בקשה מסודרת.
 
__________________________
* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
 
* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב.    

מאמרים נוספים בתחום:

פורום סחר חוץ ושיווק בינ"ל
המכללה העסקית באיגוד לשכות המסחר מציעה פלטפורמה אינטרנטית בנושא סחר חוץ, יבוא / יצוא ושיווק בינלאומי שבו תוכלו לשאול שאלות ולקבל עצות ממיטב המומחים.
קרא עוד
קורס סוכני מכס
סוכן מכס הינו המקצוע הבכיר ביותר בעולם הסחר הבינלאומי ותפקידו לייצג את היבואן ו/או היצואן מול המכס, משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות נוספות. סוכן המכס רשאי לייצג את לקוחותיו רק בתנאי שהוסמך על ידי אגף המכס וקיבל רישיון מטעמו.
קרא עוד
קורס משלחים בינלאומיים
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא .
התפקיד של המשלח הבינלאומי הינו לשנע מוצרים ממדינה למדינה ולצורך העיסוק בתחום הוא מחויב ברשיון מטעם אגף המכס . המשלח הבינלאומי אינו המוביל אלא מומחה המשמש כמתווך בין בעל המטען למוביל הבינלאומי.
קרא עוד
קורס פקידי רישוי
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא.
קרא עוד