בית המשפט הכריע במחלוקת בשאלת אחריותה של מבטחת משלוח ימי של זרעים אשר אבד / עו"ד אביגדור דודות

בית משפט השלום בתל אביב קבע כי התובעת, חברה העוסקת בייצור ושיווק של זרעי מכלוא של ירקות וגידולי שדה, הוכיחה כי משלוח זרעים אשר בוטח על ידי הנתבעת אבד ואיבד מערכו, ומשכך חברת הביטוח חבה בשיפוי הנזקים שנגרמו לה מכוח פוליסת הביטוח (ת.א (ת"א) 47800/08 הזרע ג'נטיקס בע"מ  נ'  MEDDITERNIAN ואח'
העובדות וטענות הצדדים:
התובעת, חברה העוסקת בייצור ושיווק של זרעי מכלוא של ירקות וגידולי שדה, ביקשה לייצא משלוח של זרעי בצל לוונצואלה, ולשם כך שכרה את שירותיה של מוביל ימי, באמצעות חברת שילוח סוכן ישראלי של המוביל, וכן ביטחה את המטען בפוליסת ביטוח ימי מסוג A אשר הינו ביטוח "כנגד כל הסיכונים". לאחר שחלף המועד בו יועד המשלוח להגיע ליעדו, התברר לתובעת כי הוא נפרק בנמל שונה מנמל היעד, וכי האניה שיועדה להשלים את מסעו התקלקלה. לאחר שניסיונות להעביר את המטען לנמל היעד לא צלחו, ביקשה התובעת להשיבו ארצה, שכן מדובר במשלוח של זרעים אשר להם מחזור חיים מוגבל, והמתנה יתרה עשויה להביא לאיון יכולת הנביטה שלהם. לטענת התובעת, המוביל הימי לא נענה לבקשתה זו, ומשהבינה כי אבדו עקבותיו של המטען וכי לא תוכל להשיבו אליה – פנתה למבטחת להפעלת הפוליסה. אולם, המבטחת סירבה לשפות את התובעת על הנזקים שנגרמו לה, והתובעת פנתה לביהמ"ש בתביעה כנגד המוביל הימי, סוכנו, חברת הביטוח, וחברת השילוח.
חברת הביטוח טענה כי הפוליסה ביטחה את מסע המטען ליעדו, אך לא את מסעו לנמל אחר, או את המסע מאותו נמל אחר לנמל היעד – ועל כן הנזקים שנגרמו למטען לטענת התובעת, אינם מכוסים על ידיה. בנוסף, טענה המבטחת כי הפוליסה אינה מכסה מקרה בו ידוע היכן נמצא המטען אלא רק כאשר אבד – פשוטו כמשמעו, כלומר לא ידוע היכן הוא.
 
 
פסק דינו של בית המשפט
בית המשפט קיבל את טענות התובעת וקבע כי די בכך שמבוטח בביטוח ימי יוכיח כי השליטה במטען המבוטח פסקה, וכי אין סיכוי סביר להשיבו, ובכך פסל את הפרשנות שהציעה המבטחת. בנוסף, במהלך התנהלות ההליך המשפטי עלה כי המשלוח מוחזק בידי שלטונות וונצואלה וכי הוא מתוכנן להשמדה. בית המשפט קבע כי סעיף זה בפוליסה הינו רחב, וכי יש לפרשו באופן מתאים – כך שיחול גם על עיכוב או תפיסת המשלוח, ולא רק על החרמה פשוטה כמשמעה. כך, קבע בית המשפט כי גם בשל עילה זו אחראית המבטחת כלפי התובעת, שכן החרמתו של המטען עולה כדי אובדן כליל, אשר חוסה, תחת פוליסת "כל הסיכונים". בית המשפט קבע כי לא עלה בידי המבטחת להוכיח כי חלים במקרה זה סייגים לפוליסה, ועל כן היא חלה. כך, קבע בית המשפט כי המבטחת אחראית לשיפוי הנזקים שנגרמו לתובעת בשל אובדן המשלוח.
 
התובעת יוצגה ע"י עו"ד אהוד קרונפלד ודייב זיתון ממשרד עורכי דין שדות ושות', והמבטחת יוצגה ע"י עו"ד אילן אורלי ממשרד עורכי דין אילן אורלי ושות'.  

מאמרים נוספים בתחום:

פורום סחר חוץ ושיווק בינ"ל
המכללה העסקית באיגוד לשכות המסחר מציעה פלטפורמה אינטרנטית בנושא סחר חוץ, יבוא / יצוא ושיווק בינלאומי שבו תוכלו לשאול שאלות ולקבל עצות ממיטב המומחים.
קרא עוד
קורס סוכני מכס
סוכן מכס הינו המקצוע הבכיר ביותר בעולם הסחר הבינלאומי ותפקידו לייצג את היבואן ו/או היצואן מול המכס, משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות נוספות. סוכן המכס רשאי לייצג את לקוחותיו רק בתנאי שהוסמך על ידי אגף המכס וקיבל רישיון מטעמו.
קרא עוד
קורס משלחים בינלאומיים
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא .
התפקיד של המשלח הבינלאומי הינו לשנע מוצרים ממדינה למדינה ולצורך העיסוק בתחום הוא מחויב ברשיון מטעם אגף המכס . המשלח הבינלאומי אינו המוביל אלא מומחה המשמש כמתווך בין בעל המטען למוביל הבינלאומי.
קרא עוד
קורס פקידי רישוי
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא.
קרא עוד