פסיקה באנגליה: פגיעה במסילה מזכה את הרכבת בפיצוי על אובדן רווחים / עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

לפני מספר חודשים, ניתן פסק-דין בבית המשפט לערעורים באנגליה, בו נקבע כי חברה שגרמה נזק למסילת הרכבת ברשלנות, תפצה את חברות הרכבות גם בגין עלות התיקון למסילה, וגם בגין אובדן הרווחים של הרכבת שנגרם כתוצאה מהשבתת המסילה.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
עובדים של חברות פגעו ברשלנות במהלך נסיעתכם בקיר מגן על גבי גשר שעליו מסילת רכבת, וחצץ התפזר על גבי המסילה. אירוע זה הביא לסגירת קטע מסילת הרכבת למשך חמישה ימים לרגל שיפוצים. באירוע נוסף נפגעו כבלים חשמליים, דבר שהביא לסגירת המסילה למשך שבעה ימים.
 
חברה ממשלתית שהופקדה על תשתית המסילה, פיצתה את חברות הרכבות בגין עלות השיפוצים ובגין אובדן הרווחים הצפוי של אותן חברות, כתוצאה מסגירת קטע המסילה, כאשר הנוסחה לקביעת הפיצוי סוכמה בחוזה בין שני הצדדים.
 
החברה הממשלתית הגישה תביעה נגד החברות שעובדיהן פגעו במסילה, וביקשה שאלו יפצו אותה בסכום ששולם לחברות הרכבות.
 
בית המשפט בערכאה נמוכה פסק לטובת הרכבת, והחברות הגישו ערעור לבית המשפט לערעורים באנגליה.
 
בין היתר, טענו החברות כי נזקים בגין אובדן רווחים עתידי של הרכבת הם נזקים שאינם ברי פיצוי, וטענו כי צד ג' שגרם נזק, כמוהן, לא יכול להיות מחויב להסכמה חוזית בדבר גובה הפיצוי, כפי שנקבע בהסכם שבין החברה הממשלתית לבין חברות הרכבות.
 
פסק-הדין של בית המשפט לערעורים:
בית המשפט חזר על הכלל הידוע בדיני נזיקין כי המזיק נדרש לפצות בגין נזקים שהיה עליו לצפות שיתרחשו באופן סביר, כתוצאה מהאירוע, ולא בגין נזקים רחוקים מדי או בלתי ניתנים לצפייה.
 
בית המשפט ציין כי מאחר והחברות שעובדיהן גרמו לנזק לא הביאו נתונים סותרים, ומאחר ותחשיב אובדן הרווחים שהציגה החברה הממשלתית הוא סביר, יש לקבל תחשיב זה אפילו שמקורו בהסכמה חוזית שבין החברה הממשלתית לחברות הרכבות.
 
בסופו של דבר, נדחה הערעור ואושר פסק-הדין לפיו על החברות לפצות גם בגין אובדן רווחים של חברות הרכבות, שנגרמו כתוצאה מגרימת הנזק למסילה.
 
[Conarken Group Limited and Farrrell Transport Limited v. Network Rail Infrastructure Limited, English Court of Appeal [2011], EWCA Civ 644, 27 May 2011]
סקירה זו אשר נלקחה מהאתר www.onlinedmc.co.uk נערכה על ידי  עו"ד דיוויד מרטין-קלארק:
David Martin-Clark, Barrister, Maritime Arbitrator, Commercial Disputes Mediator Barrister, Stone Chambers Shipping & Insurance Consultant
 
הערות:
מאחר והרכבת משמשת, מלבד להסעת נוסעים, גם לצורך הובלה יבשתית של מטענים מהנמל ואליו באמצעות מכולות, חלק מרכזי מאובדן הרווחים של הרכבת אליו מתייחס פסק-הדין נוגע גם להכנסות מהובלה יבשתית שהרכבת הפסידה כתוצאה מהשבתת המסילה.
 
ומה המצב בישראל?
החקיקה בישראל (פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב-1972) קובעת כי במקרים מסוימים, שיבוש פעילותה של הרכבת עקב פגיעה במסילת הברזל או מסיבה אחרת, עשויה להוות עבירה פלילית.
 
תקנות שהוצאו מכח פקודה זו (תקנות מסילות הברזל (תנאי הובלה ואחריות למטען), תשנ"ו-1996) קובעות כי הרכבת תהיה פטורה מאחריות לנזקים שנגרמו למטענים שהובלו על ידה, כאשר סיבת הנזקים היא כח עליון, חבלה או שריפה שנגרמה על ידי צד אחר.
 
עוד קובעות תקנות אלה את הפיצוי המקסימלי שרשאית הרכבת להעניק לבעל מטען שמטענו ניזוק מסיבה כזו או אחרת, במהלך ההובלה.
 
לפני כשלוש שנים ניסו נוסעי הרכבת להגיש תביעה ייצוגית נגד הרכבת בגין השבתת המסילה שגרמה להם לנזקים. באותו מקרה, דחה בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית וקבע כי הפיצוי שניתן להעניק לנוסעים מוגבל על פי החוק ולא מצדיק ניהול תביעה ייצוגית (ת.א. (מחוזי ת"א) 1694/07 שגית פן (בן מרגי) נ' רכבת ישראל בע"מ (2008)).
__________________________
* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
 
* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב.

מאמרים נוספים בתחום:

פורום סחר חוץ ושיווק בינ"ל
המכללה העסקית באיגוד לשכות המסחר מציעה פלטפורמה אינטרנטית בנושא סחר חוץ, יבוא / יצוא ושיווק בינלאומי שבו תוכלו לשאול שאלות ולקבל עצות ממיטב המומחים.
קרא עוד
קורס סוכני מכס
סוכן מכס הינו המקצוע הבכיר ביותר בעולם הסחר הבינלאומי ותפקידו לייצג את היבואן ו/או היצואן מול המכס, משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות נוספות. סוכן המכס רשאי לייצג את לקוחותיו רק בתנאי שהוסמך על ידי אגף המכס וקיבל רישיון מטעמו.
קרא עוד
קורס משלחים בינלאומיים
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא .
התפקיד של המשלח הבינלאומי הינו לשנע מוצרים ממדינה למדינה ולצורך העיסוק בתחום הוא מחויב ברשיון מטעם אגף המכס . המשלח הבינלאומי אינו המוביל אלא מומחה המשמש כמתווך בין בעל המטען למוביל הבינלאומי.
קרא עוד
קורס פקידי רישוי
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא.
קרא עוד