פסק דין קשה לציבור היבואנים בענין השבת מס ששולם ביתר / עו"ד גיל נדל, אביטל וישנבסקי

בימים אלה, ניתן פסק-דין בבית משפט השלום בירושלים, שדחה תביעת חברות נגד רשות המכס, וקבע כי החברות "גלגלו" את המכס בעת מכירת הטובין.
מדובר בפסק-דין אשר יקשה את חייהם של היבואנים בהציבו רף גבוה מאד להוכחת אי-גלגול המס. נחמתם העיקרית של היבואנים - מדובר בפסק דין של ערכאה נמוכה שאינו מהווה הלכה מחייבת או מנחה.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
שתי חברות בקבוצת ויטה פרי הגליל שילמו מכס בסך כולל של 1.6 ש"ח מיליון ש"ח בגין יבוא פסטה ותירס.
כידוע, כל העלאה של שיעור המכס מחייבת את אישור ועדת הכספים של הכנסת. במקרה זה, החברות טענו כי אישור כזה לא ניתן ולכן טענו כי מדובר היה במכס ששולם ביתר, בניגוד לחוק.
החברות טענו כי מאחר ומדובר במכס שנגבה שלא כחוק, אין לדרוש מהן להוכיח כי לא "גלגלו" את המכס. החברות טענו כי יש הבדל בין מכס שנגבה כחוק אך בשיעור גבוה יותר (למשל בשל מחלוקת סיווג), לבין מכס שלא נגבה כחוק.
בית המשפט דחה את הטענה וחייב את החברות להוכיח כי לא גלגלו את המכס, כלומר, כי המכס ששולם לא נכלל במחיר ששילמו הקונים, והמחלוקת בבית המשפט התמקדה בסוגיה זו.
החברות הציגו דו"חות כספיים המצביעים על הפסד תפעולי וטענו כי בשוק כה תחרותי לא היה באפשרותן לגלגל את המכס.
 
פסק-הדין:
 
בית המשפט החליט למנות מומחה מטעמו שיבחן על פי נתוני החברות, אם גולגל המכס או לא.
המומחה קבע כי בשוק בו קיימים יבואנים ויצרן מקומי, המחירים מוכתבים על ידי היבואנים, המבקשים לכסות את כל הוצאותיהם, ולכן- סביר שהיבואנים גלגלו את המכס.
המומחה מטעם בית המשפט קבע כי אין די בהוכחת הפסדים תפעוליים כפי שהציגו החברות, וקבע כי יתכנו בהחלט סיבות אחרות להפסדים מלבד עניין תשלום המכס.
המומחה ציין כי מאחר וכל החברות בשוק שילמו את המכס באופן שוויוני, מחיר השוק הושפע גם מתשלומי המכס הללו, דבר המחזק את המסקנה כי המכס גולגל.
 
בית המשפט אימץ את חוות-הדעת וציין כי פגיעה ברווחיות או הפסדים לא מוכיחים בהכרח את אי-גלגול המכס, אלא יש לבחון את מבנה השוק הספציפי בהתאם למאפייניו. בית המשפט המשיך וציין כי הפסדים עשויים להיגרם מבעיות תפעוליות בחברה, שלאו דווקא קשורות להטלת מסים.
בית המשפט גם קבע כי בשוק תחרותי בו כל היבואנים שילמו מכס, והתובעות לא ידעו בזמן אמת שהמכס לא חוקי, לא סביר שהמכס לא גולגל.
בסופו של דבר דחה בית המשפט את תביעת החברות אך לא חייב אותן בהוצאות, מאחר והמכס נגבה בחוסר סמכות ונותר בידי המדינה.  
 
[ת.א. (שלום ירושלים) 2379/07 פרי הגליל בע"מ נ' מדינת ישראל (אגף המכס והמע"מ), פסק-דין מיום 5.2.12, השופט שמעון פיינברג. ב"כ הצדדים- ליבואניות- עו"ד שדות ושות'. לרשות המכס- פרקליטות מחוז ירושלים]
 
הערות:
 
כאמור, מדובר בפסק דין בעל תוצאה קשה לציבור היבואנים, המצטרף לפסיקה אחרת בכיוון זה. יחד עם זאת, מדובר בפסק דין של ערכאה נמוכה (בית משפט השלום), בה בשעה שקיים גם פסק-דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשנת 2009 בתיק ראפ (ע"א 1723/06), בו הציג בית המשפט גישה ליברלית כלפי תנאי אי-גלגול המס. באותו מקרה, ציין בית המשפט כי נקודת המוצא היא שכל מס ששולם ביתר יש להשיב ליבואן, ורק כאשר מתקיים חריג, בו היבואן לא סבל מחסרון כיס-  לא יושבו לו המסים. עוד צוין שם כי אין להכביד יתר על המידה כלפי יבואן שמבקש החזר מכס, ודי בדרך כלל בהוכחת הפסדים תפעוליים או ירידה ברווחים.
 
__________________________
* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
 
* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב.

מאמרים נוספים בתחום:

פורום סחר חוץ ושיווק בינ"ל
המכללה העסקית באיגוד לשכות המסחר מציעה פלטפורמה אינטרנטית בנושא סחר חוץ, יבוא / יצוא ושיווק בינלאומי שבו תוכלו לשאול שאלות ולקבל עצות ממיטב המומחים.
קרא עוד
קורס סוכני מכס
סוכן מכס הינו המקצוע הבכיר ביותר בעולם הסחר הבינלאומי ותפקידו לייצג את היבואן ו/או היצואן מול המכס, משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות נוספות. סוכן המכס רשאי לייצג את לקוחותיו רק בתנאי שהוסמך על ידי אגף המכס וקיבל רישיון מטעמו.
קרא עוד
קורס משלחים בינלאומיים
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא .
התפקיד של המשלח הבינלאומי הינו לשנע מוצרים ממדינה למדינה ולצורך העיסוק בתחום הוא מחויב ברשיון מטעם אגף המכס . המשלח הבינלאומי אינו המוביל אלא מומחה המשמש כמתווך בין בעל המטען למוביל הבינלאומי.
קרא עוד
קורס פקידי רישוי
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא.
קרא עוד