כללים בינלאומיים למכתבי אשראי מסוג סטנדביי – ISP98

 כללים בינלאומיים למכתבי אשראי מסוג סטנדביי – ISP98
מחיר הספר: 110 ש"ח.
מחיר הספר עבור חברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 90 ש"ח.

המחיר אינו כולל דמי משלוח.

צדדים בעסקות סחר בינלאומיות במסגרת ההתקשרות ביניהם בוחרים תמיד את הכלים הטובים ביותר לצורכיהם.
מוכר מצד אחד מחפש לקבל למפרע התחייבות בנקאית לתשלום בתמורה להספקת הטובין והקונה מהצד השני דורש בתמורה לכספו לקבל את הטובין שהוזמנו על ידו.

לאור זאת, "האשראי הדקומנטרי" הבלתי חוזר אשר יתרונותיו רבים לעומת חסרונותיו המעטים הוא כלי חשוב בכל מדינות העולם ומגשר על רצונותיהם של שני הצדדים.
המעורבים, הנערכים כנגד סיכונים מסחריים וגם כנגד סיכונים פוליטיים וכלכליים, על מנת לקבל את שיטת התשלום הבטוחה ביותר אשר השימוש בה קיים כמעט 150 שנה
 
מדריך דו-לשוני (אנגלית עברית)
הספר הינו בכריכה רכה - 56 עמודים .

 
תוכן עניינים:

 1. פתיח
 2. הוראות כלליות
 3. התחייבויות
 4. הצגה
 5. בדיקה
 6. הודעה, מניעה, העמדה לרשות של מסמכים
 7. העברה, המחאה העברה מכוח דין
 8. ביטול
 9. התחייבויות לכיסוי כספי
 10. עיתוי
 11. התאגדות/ השתתפות
 12. מפתח עניינים