חוק הסוכן / עו"ד גיל נדל ועו"ד עומר וגנר

ב-27 לאפריל ייכנס לתוקף חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק). תמצאו כאן מאמר שהוא חלק מסדרת חומרים בנושא.
(בסדרה: מצגת, נוסח החוק, תרגום החוק לאגלית ומאמרים מאת עורכי דין העוסקים בתחום).

חוק חדש: הגנה על מעמדו של סוכן/ עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר
 
בסוף אפריל ייכנס לתוקפו חוק חדש, ששמו "חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012", לאחר שאושר בקריאה שנייה ושלישית על ידי מליאת הכנסת.
 
החוק נועד להגן על מעמדם של סוכנים מסחריים האחראים על בניית שוק לספקים בישראל, מפני ניתוק חד-צדדי של היחסים.
 
החוק מביא עמו שינוי דרמטי, משום שהוא קובע כי הוראותיו יהיו מחייבות בכל יחסים שבין סוכן לספק, ואין להתנות על החוק, אלא לטובת הסוכן.
 
לספקים רבים בישראל קיימים סוכנים, שתפקידם להגדיל את מכירות הספק בישראל, לקשר בין הספקים ללקוחות חדשים, ולשמר את המוניטין של מוצרי הספק בישראל.
 
יודגש כי החוק חל על "סוכן", שהגדרתו היא - "מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק";
 
סוכנים כאלה מטבע הדברים משקיעים זמן רב, מאמץ וכספים על מנת להחדיר את מוצרי הספק לישראל.
לרוב, נחתמים חוזים בין הספקים לסוכנים, אך חלק מן החוזים נחתמים לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי להודיע על סיום ההסכם.
 
מקרים רבים הגיעו לפתחו של בית המשפט, כאשר סוכן טען כי הספק ניתק עמו את היחסים באופן חד-צדדי ולא העניק לו את תקופת ההתארגנות הראויה.
 
החוק בא להתגבר על מצב זה, והוא קובע כי תקופת ההתארגנות שתינתן לסוכן, תלויה במשך הזמן שהצדדים עבדו יחד, כך שעל עבודה משותפת של עד 6 חודשים, תינתן הודעה מוקדמת של שבועיים, וככל שזמן העבודה המשותף גובר כך תינתן הודעה מוקדמת ארוכה יותר, ועל עבודה משותפת של יותר מ-5 שנים ואילך (החל מהשנה השישית ליחסים), תינתן הודעה מוקדמת של שישה חודשים.
 
באם לא תינתן הודעה מוקדמת, קובע החוק כי על הספק לפצות את הסוכן בהתאם לרווחים שהפיק הסוכן במשך אותה תקופה, על פי ממוצע רווחיו בעבר.
 
בנוסף, קובע החוק כי כאשר חוזה כזה יסתיים, יהיה זכאי הסוכן לפיצוי נוסף בגין התקשרות של הספק עם לקוחות חדשים לאחר תום ההסכם, בתנאים מסוימים הקבועים בחוק.
 
יצוין כי חוק זה נחקק ביוזמת לשכת המסחר.
 
יצוין, כי בקהילה האירופית קיימת חקיקה מקבילה, אלא ששם החוק חל על חוזי סוכנות במדינות החברות האיחוד האירופי (ולא מחוצה לו) אלא אם הצדדים קבעו אחרת, בעוד החוק הישראלי החדש שנכנס לתוקף, חל, בהיעדר אמירה אחרת בו, על התקשרויות בין סוכן ישראלי לספק זר, מכל מדינות העולם. החוק הישראלי, על פי דברי ההסבר שלו, מבוסס בחלקו על החקיקה המקבילה באירופה.
 
יצוין, כי לרוב נוהגים הספק והסוכן לקבוע בחוזה ביניהם היכן תהיה סמכות השיפוט במקרה של סכסוך, ואיזה דין יחול.
בהיעדר חוזה, יצטרך בית המשפט להכריע על פי מירב זיקות הסכסוך באיזו מדינה יתברר הסכסוך, והדבר ייצור חוסר ודאות.
 
לכן, מומלץ לקבוע בחוזה לאיזה בית משפט באיזו מדינה תינתן הסמכות, ואיזה דין יחול על הסכסוך, ובכך ליצור וודאות מבחינת שני הצדדים.
 
את נוסח החוק החדש ניתן למצוא בקישור: http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?CategoryID=404&ArticleID=2100

מאמרים נוספים בתחום:

פורום סחר חוץ ושיווק בינ"ל
המכללה העסקית באיגוד לשכות המסחר מציעה פלטפורמה אינטרנטית בנושא סחר חוץ, יבוא / יצוא ושיווק בינלאומי שבו תוכלו לשאול שאלות ולקבל עצות ממיטב המומחים.
קרא עוד
קורס סוכני מכס
סוכן מכס הינו המקצוע הבכיר ביותר בעולם הסחר הבינלאומי ותפקידו לייצג את היבואן ו/או היצואן מול המכס, משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות נוספות. סוכן המכס רשאי לייצג את לקוחותיו רק בתנאי שהוסמך על ידי אגף המכס וקיבל רישיון מטעמו.
קרא עוד
קורס משלחים בינלאומיים
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא .
התפקיד של המשלח הבינלאומי הינו לשנע מוצרים ממדינה למדינה ולצורך העיסוק בתחום הוא מחויב ברשיון מטעם אגף המכס . המשלח הבינלאומי אינו המוביל אלא מומחה המשמש כמתווך בין בעל המטען למוביל הבינלאומי.
קרא עוד
קורס פקידי רישוי
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא.
קרא עוד