Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

מבצע עבור קורס כלים ומיומנויות לניהול נכון

מבצע עבור קורס כלים ומיומנויות לניהול נכון
אמנות שבניהול מציבה בפני מנהלים אתגרים רבים עימם עליהם להתמודד בו זמנית. בעידן המודרני הסביבה בה הם מתפקדים מאופיינת בדינאמיות, תחרותיות, בתובענות ובשינויים מתמידים.
בתנאים אלה, חשוב לשים דגש על פיתוח ושיפור מיומנויות הניהול בקרב מנהלים בדרגים השונים, ולהקנות להם טכניקות וכלים שיסייעו להם להצליח טוב יותר בתפקידם. הצלחת המנהל תביא בסופו של דבר להצלחת הארגון.

המכללה העסקית מזמינה אותך לקורס ייחודי שיקנה לך עשרות עצות, טיפים וכלים, לניהול תוואי החיים בצורה נכונה וזורמת. החל בניהול ארגון/עסק ופגישת עסקים, דרך ניהול נכון של זמן ומשא ומתן מוצלח, כלים בפתרון קונפליקטים וקבלת החלטות ועוד…

הקורס כולל 106 שעות לימוד המועברות ב 20 מפגשים.
הקורס נערך במועד ערב.

למעבר לפרטים נוספים על קורס כלים ומיומנויות לניהול נכון

המכללה העסקית מציעה עבור קורס זה מבצע של משתתף נוסף ב 90% הנחה!