הסבר על תכנית הלימודים של קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מאת מר ברי פינטוב