מכתב המלצה מיוסי אהרון בוגר קורס סוכני מכס מחזור 2

כתלמיד לשעבר במוסדכם  בקורס סיווג והערכה ,אינני שוכח את התגייסותכם הכללית למען הצלחת הקורס  ובהזדמנות זו ברצוני להודות לכם ולציין שאין ספק שיש לכם חלק ניכר בהצלחתי ובהצלחת חבריי לקורס.
רמת החומר, איכות המרצים , והרצינות שבה הועברו הדברים  בנוסף ולסיוע האדמיניסטרטיבי והלוגיסטי  המעולה  של רכזות הקורס שנזעקו לסייע ולתמוך בכל  עת ,הם שם דבר וראוי שילמדו במוסדות דומים.
   
בזכות הקורס שעברתי במוסדכם ניתנה לי ההזדמנות לעסוק במקצוע חדש (סיווג) ולהתקדם באופן אישי ומקצועי בחברה בה אני עובד (חברת פריץ קומפניס ישראל)
 
אני ממליץ בכל פה גם היום לכל מכריי למקצוע להיעזר בשירותיכם בבואם לבחור קורסים במקצועות סחר חוץ.
 
יישר כח על פועלכם
 
בברכה
יוסי אהרון
בוגר קורס סוכני מכס מחזור 2