דוגמא של מצגת שהוכנה ע"י תלמידות ממחזור 6

דוגמא של מצגת שהתלמידים מגישים בסיום כל מעגל למידה