השתלמות בנושא אינוונטר וניהול מלאי בארגונים

תודה על התעניינותכם בהשתלמות בנושא אינוונטר וניהול מלאי בארגונים של המכללה העסקית