דוגמא לפרוייקט גמר בקורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מגישות: הדי שיפר ועידית קליגר

רצ"ב דוגמא לפרוייקט גמר של תלמידים בקורס ניהול רכש ולוגיסטיקה שהתקיים במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז