סדנה בנושא ריענון עובדי מחלקות סחר חוץ ורכש

תודה על התעניינותכם בסדנה בנושא ריענון בסחר חוץ למחלקות רכש ויבוא יצוא.