קורס בנושא ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב

תודה על התעניינותכם בקורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב של המכללה העסקית