המלצה של תלמיד בסדנת חוזים והתקשרויות בהיבטי הרכש

רצ"ב מילות תודה של תלמיד בסדנת חוזים והתקשרויות בהיבטי הרכש, אשר העביר המרצה עו"ד ירון ברדה:

"תודה !

היה ממש קורס מעשיר וטוב

ד"ש לירון ברדה המרצה המעולה !!!"