יום עיון התנהלות יעילה ונכונה מול מכון התקנים הישראלי ביבוא

תודה על התעניינותכם ביום עיון בנושא התנהלות יעילה ונכונה מול מכון התקנים הישראלי ביבוא