האגף הבינלאומי -"שווקים בינלאומיים נפתחים עבורך"

גיליון מספר 257, חדשות האגף הבינלאומי לתאריך 22.12.2013

http://www.chamber.org.il/Newsletter.aspx?code=314