יום עיון - תקנות ופיקוח על יצוא טכנולוגיות ומוצרים מארה"ב