קורס סחר בינלאומי לרואי חשבון , משפטנים ומנהלים בכירים