קורסים חינם לבני 50+ העובדים במקצועות שוחקים באמצעות המכללה העסקית של לשכת המסחר

פריט תוכן זה אינו בתוקף