קורס פקידי רישוי - מרתון תרגולי הכנה לבחינות אגף המכס