דחייה שניה של מועד סיום קורס והגשת מצגות ליום 27.8.14 בשעה 16:30