שנה טובה

המכלל העסקית מעניקה 200 ש"ח למימוש בכל קורסים המכללה