סדנה בנושא כלים יישומיים לניהול לוגיסטי נכון בסין (MYASIA)