היבטים חשובים בעבודה מול המכס בתהליכי יבוא, יצוא וסחר בינלאומי / ליבנת קיזנר

היבטים חשובים בעבודה מול המכס בתהליכי יבוא, יצוא וסחר בינלאומי / ליבנת קיזנר
תחום הסחר הבינלאומי הוא תחום מרתק ורב גוני הדורש בקיאות בתהליכי יבוא ויצוא השונים, אוריינטציה וידע בעבודה מול המכס. תחום זה, נחשב לדינאמי ותובעני ולכן העוסקים בו נדרשים ליכולות ניהול לוגיסטיות ולידע רב בתהליכי הסחר הבינלאומי, בהיבטים התפעוליים, הכלכליים והחוקיים.
 
בארסנל הכלים של העוסקים בתחום, יש לכלול אף את ההקלות הניתנות כיום בתחומי היבוא והיצוא מכורח פקודת המכס וחיקוקים רלבנטיים נוספים שמסייעים להכרת תהליכי היבוא והיצוא בכללותם וההתמודדות עם חיובי המס השונים, דוגמת חיובי מסי יבוא רטרואקטיביים.
 
 
אז מהם אם כן ההיבטים החשובים בעבודה מול המכס?
 
נושא רחב זה מעורר שאלות רבות דוגמת – מי הם הזכאים לפטור מתשלום מסי יבוא וכיצד יש לדרוש זאת?, למי מגיע השבת מיסים לאחר תהליך השחרור מהמכס?, מהו הערך לצרכי מכס ומה נדרש להוסיף לו?, מהו תצהיר יבואן? כדי לענות על שאלות אלה, יש להביא בחשבון את פקודת המכס והסעיפים החשובים בה. צו תעריף המכס, שיטת הסיווג הנהוגה בישראל, חוקיות היבוא, הערכת טובין לצרכי תשלום מסי יבוא – מהו הערך לצרכי מכס ומה נדרש להוסיף לו? הסכמי גאא"ט, ההיבטים המשפטיים והמכסים של תצהיר היבואן. חלק בלתי נפרד מהעבודה מול המכס הם המסמכים הנלווים – רישיונות, אישורים, תקנים, רשימוני היבוא ומסמכים נלווים לרשימוני היבוא.
נושאים נוספים חשובים שיש לתת עליהם את הדעת ושנודעה להם חשיבות רבה בעבודה מול המכס:
 
*מס קניה - הינו מס עקיף, חד שלבי, המוטל על טובין שונים הן מייצור מקומי והן מיבוא, אשר שר האוצר קבע אותם בצו כטעונים מס. כיום מוטל מס קניה על טובין כגון: כוהל, משקאות משכרים (לרבות בירה), טבק ומוצריו, רכב מנועי, חלקים ואביזרים לרכב, טלפונים סלולריים, טובין מתחום האלקטרוניקה הבידורית, ועוד.
 
*המס מוטל על המחיר הסיטונאי בייצור המקומי, ועל ערך העסקה ביבוא ( יש להוסיף תוספת מכסת אחוזים בהתאם למופיע בצו תעריף המכס), וכן על פעולת ייצור (צו השבחה). במסגרת חוק מס קניה קיימת אפשרות לשלם ביבוא בהתאם למחיר הסיטונאי (במקום לפי השיעור המופיע בצו תעריף המכס)ולקבוע באופן עצמאי את שיעור התוספת. כמו כן ישנם יבואנים ויצרנים מקומיים הזכאים לפטור זמני או מלא מתשלום מס הקניה במידה והם משלמים מס קניה בייצור המקומי, או שהמוצר הסופי אותו הם מייצרים פטור ממס קניה.
 
*חוק מיסים עקיפים – לפי חוק זה יכול נישום לתבוע מהמכס החזרי מס ששילם ביתר עד 5 שנים ממועד התשלום ביבוא ועד 3 שנים בייצור המקומי. לפי אותו עיקרון גם המכס יכול לתבוע מנישום תשלום מס ששולם בחסר. כלומר, אם מכל סיבה שהיא לא הועבר מס במלואו לידי המכס במועד, ניתן לגבות גם בשלב מאוחר יותר. על אף האמור לא יהא נישום חייב בתשלום חסר אם הוכיח כי עמד בשלושה תנאים מצטברים. לעניין היתר, המכס ישיב אותו רק אם הוכיח היבואן כי עמד בתנאי חוק זה.
 
 *פטור מותנה- מערכת המאפשרת פטור חלקי או מלא, מתשלום מסי יבוא (מכס, מס קניה, מע"מ) הניתן לטובין המשוחררים לפי הפרטים המותנים בתעריף המכס ומס קניה. הפטור כשמו כן הוא מותנה בעמידה בתנאים מסוימים. הפטור ניתן ביבוא זמני וביבוא קבע ונועד לסייע ליצרנים המייבאים טובין ביבוא זמני ומבצעים פעולה בטובין כגון: השבחה, אריזה, תיקון, חידוש, בקרת איכות ועוד, והמייצאים את הטובין לאחר מכן וכן לגופים הזכאים לכך כגון: מוסדות להשכלה גבוהה, בתי חולים, מועצות מקומיות, מוזיאונים, ארגוני סיוע, יצרני מטוסים ואניות, חיפושי נפט וגז ועוד. כל אלה זכאים לשחרר את הטובין ללא תשלום מיסים, או בתשלום מופחת.
 
*השבון – יצואן המבקש לייצר מוצר זכאי להחזר המסים הגלומים בחומרי הגלם ובמוצרים ששימשו לייצור לשם יצוא. החומרים והמוצרים שמיובאים או נרכשו בשוק המקומי נושאים בחובם מסים רבים ולכן פעילות ההשבון נועדה לסייע ליצואנים ע"י השבת המיסים בגין יבוא חומרי גלם אלה. החזר המסים מגיע בגין: יבוא ישיר, יבוא עקיף (רכישת חומרי גלם מיבואן אחר), ייצור מקומי (שחל עליו מס קניה), על כל אלה ניתן לתבוע השבון באופן רטרואקטיבי בכפוף לרכישה מיבוא או מייצור מקומי. קיימים מספר מסלולים בהשבון: דחיית תשלום המס בעת יבוא המרכיבים, או תשלום המס ביבוא וקבלתו בעת היצוא.
 
*קניין רוחני – הוא שם כללי לזכות בעלות שיש למאן דהוא על היבטים ערטילאיים, לא מוחשיים של מוצרים שונים בהם הושקעו על ידו: הון, מאמץ, מחשבה, יצירתיות, ועוד. כתוצאה מהעלייה במודעות הבינלאומית להגנה על זכויות הקניין הרוחני והצורך ביצירת נורמות אחידות שיקלו על הסחר הבינלאומי, ביוזמת ארגון הסחר העולמי WTO נערכה אמנת טריפס אשר דנה בהיבטים הקשורים לזכויות קניין רוחני בסחר הבינלאומי. מדינת ישראל חתמה על ההסכם בשנת 1995 והתחייבה להתאים את חוקיה לדרישות ההסכם. בהתאם, תוקנה פקודת המכס והוצא נוהל המגדיר כיצד על המכס להתמודד עם טובין המיובאים לארץ, כשיש חשד שהם מפרים זכויות קניין רוחני, מחד, כשיש מתלונן, ומאידך גיסא, בהיעדר מתלונן. מהן "זכויות קניין רוחני", מיהו "בעל זכות קניין רוחני" ועל איזה זכויות מעניקה פקודת המכס הגנה. כיצד על המכס לפעול, כיצד על בעל הזכות לפעול, ומהן זכויות היבואן החשוד ביבוא טובין מפרי זכות קניין רוחני.
 
*ניתוח הצעות מחיר בשילוח הבינלאומי וחישוב עלויות היבוא - כיום קיימות חברות ספנות, תעופה, ושילוח בינלאומי רבות אשר שולחות ליבואנים ויצואנים הצעות מחיר בגאנטים שונים ובשמות קוד שאנו לא תמיד מכירים. איך עלינו לנתח הצעות אלה, כיצד לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר לגבי המשלוח. האם ההיטלים בשילוח אווירי מוטלים על המשקל או על הנפח? האם בכל מקרה כדאי לקבל את ההצעה הזולה ביותר? האם לחשב את עלויות ההובלה לפי ערך או לפי נפח? איך תתבצע חלוקת ההוצאות הנלוות ואיך להעמיס את העלויות השונות על כל פריט ופריט, אם במשלוח אחד ישנם מוצרים שונים שכל אחד מהם משלם מסי יבוא שונים. אלו מרכיבים נכללים בערך לצרכי מכס, ואלו לא.
 
*תהליך השחרור מהמכס - הציר המרכזי של סחר החוץ הינו תהליך בעל נוהל מובנה לשחרור טובין מפיקוח המכס. בהליך זה בא לידי ביטוי הקשר בין מנהל המכס וציבור היבואנים והיצואנים. מטרתו של התהליך: הבטחת זרימה סדירה ויעילה של שחרור טובין, גביית מסים, אכיפת חוקיות יבוא, בדיקות למשלוחי יבוא ועוד. בתהליך השחרור מבוצעות בדיקות רבות שחשוב להכיר התהליך מונה שלושה שלבים עיקריים: יבוא הטובין וקליטתם, הכנת רשימוני שחרור והגשתם למכס, דירוג ממוכן של הרשימונים ע"י מערכת להערכת סיכונים (פרופיילינג) של המכס וניתוב לאחד מתהליכי העבודה השונים. במידה והכל תקין הם מקבלים התרה.
 
*פקודת המכס - הפקודה מכילה בתוכה את כל הנושאים המכסים ביבוא ויצוא לישראל, בין השאר: תהליך השחרור מהמכס, סמכויות גובה המכס, מחסנים רשויים, יצוא, יצוא זמני, הגשת תביעה להשבת מס בגין יבוא טובין שלא נעשה בהם שימוש או שניזוקו ויוצאו בחזרה לחו"ל, קניין רוחני, שער המטבע בעת השחרור, כיצד הוא נקבע? האם אפשר לדעת מראש מתי הוא משתנה?
 
מהי הדרך הנכונה לפעול כאשר יש מחלוקת (סיווג, ערך, כללי מקור) עם המכס.
הערכת טובין – מהו הערך לצרכי מכס, אילו הוצאות הקשורות לטובין יש להוסיף לערך לצרכי מכס, האם תמלוגים, עמלות, הוצאות כשרות, ריבית מהווים חלק מהערך לצרכי מכס? מהן שיטות הערכה חלופיות.
תפיסה וחילוט - כיצד יכול היבואן לפעול כאשר הטובין שייבא נתפסו ע"י המכס, , מתי רשאי המכס לחלט טובין.
 
הגלובליזציה מביאה לשבירת המסגרות הלאומיות ויצירת מסגרות על לאומיות, זהו אחד התהליכים החשובים בדור האחרון, המשק בגלובלי מתאפיין בזרימה חופשית של : חומרי גלם, חומרי ייצור, טובין מוגמרים, טכנולוגיות ועוד. מציאות זו מחייבת את כל העוסקים בסחר הבינלאומי לשלוט היטב בכללי ונהלי המכס וזאת בכדי לתת מענה מהיר לצרכי הסחר הבינלאומי: מהירות, זמינות, גמישות והקלה בבירוקרטיה.
 
ידע הוא כוח, הכרות עם תהליכי המכס ונהליו מפשטת ומקצרת תהליכים, מקלה על תנועת טובין ויכולה לסייע ליבואנים וליצואנים לשחרר את הטובין שלהם מהמכס במהירות גבוהה, בעקבות כך המוצר שלהם יהיה יותר תחרותי בשווקים המקומיים והבינלאומיים.
 

מאמרים נוספים בתחום:

פורום סחר חוץ ושיווק בינ"ל
המכללה העסקית באיגוד לשכות המסחר מציעה פלטפורמה אינטרנטית בנושא סחר חוץ, יבוא / יצוא ושיווק בינלאומי שבו תוכלו לשאול שאלות ולקבל עצות ממיטב המומחים.
קרא עוד
קורס סוכני מכס
סוכן מכס הינו המקצוע הבכיר ביותר בעולם הסחר הבינלאומי ותפקידו לייצג את היבואן ו/או היצואן מול המכס, משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות נוספות. סוכן המכס רשאי לייצג את לקוחותיו רק בתנאי שהוסמך על ידי אגף המכס וקיבל רישיון מטעמו.
קרא עוד
קורס משלחים בינלאומיים
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא .
התפקיד של המשלח הבינלאומי הינו לשנע מוצרים ממדינה למדינה ולצורך העיסוק בתחום הוא מחויב ברשיון מטעם אגף המכס . המשלח הבינלאומי אינו המוביל אלא מומחה המשמש כמתווך בין בעל המטען למוביל הבינלאומי.
קרא עוד
קורס פקידי רישוי
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא.
קרא עוד