מערכת מכס חדשה "שער עולמי" שלב 2 יבוא בסיסי / ליבנת קיזנר

מערכת "שער עולמי" (סחר חוץ דור חדש) היא מערכת מידע אסטרטגית וחיונית לניהול סחר חוץ של מדינת ישראל ונמצאת כיום בסדר עדיפות לאומי גבוה . המערכת מיועדת להחליף את המערכות התפעוליות הקיימות ברשות המיסים בתחום סחר-חוץ.

היעד העיקרי של המערכת החדשה הוא שיפור רמת השרות לכל לקוחות סחר החוץ והתאמתה לסטנדרטים, נורמות ולהסכמים להם שותפה מדינת ישראל מתוקף חברותה בארגוני הסחר הבינלאומיים.

המערכת החדשה , המבוססת על התפיסה של נקודת שירות אחת (SINGLE WINDOWׁׂׂ),
מיועדת לשרת את כלל הגורמים המעורבים ("שרשרת ההספקה ") בתהליך סחר-החוץ כגון: עובדי המכס,יבואנים/יצואנים,רשויות מוסמכות,חברות תעופה/ספנות/תובלה,סוכני מכס,משלחים ומחסנים.

במהלך שנת 2014 הופעל השלב ה- 1 של מערכת שער עולמי-מערכת המצהרים
ע"פ המכס, תאריך ההפעלה, של מערכת שער עולמי שלב ב' יבוא בסיסי מתוכנן לחודש יולי 2015. פיילוט חובה יחול על כלל סוכני המכס החל מחודש אפריל 2015.

בתאריך זה יוחלפו כל מערכות המכס ומערך היבוא של מדינת ישראל יעבור לשלב יבוא בסיסי.
המערכת שער עולמי תהליך שחרור טובין ממכס משתנה, מתבטל רשימון היבוא,משתנים תהליכי הסיווג למכס, כל מסמכי היבוא המקוריים נדרשים לעבור סריקה ושידור למכס במהלך שחרור הטובין.כתוצאה מתהליך זה ומעבר לתקשורת מול המכס דרך מערכת תהיל"ה זמני שידור הנתונים והתקשורת עם המכס הופכים להיות איטיים וארוכים הרבה יותר. כל החתימות על תיקי היבוא יתבצעו ע"י פקיד רישוי או סוכן מכס רק באמצעות חתימה דיגיטלית וכרטיס חכם .

מסמכים מקוריים שהועברו בעבר למכס יישארו בידי היבואנים. על היבואנים להיערך ולשמור את מסמכי היבוא המקוריים למשך 7 שנים לצורך בדיקות וביקורות כוללות של המכס.

תהליכי ייפוי הכוח ותצהירי היבואן גם כן משתנים לחלוטין. כל תצהיר ויפויי כוח לסוכן מכס יוקמו וישודרו דרך מערכות תהיל"ה למכס תוך שימוש בחתימה דיגיטאלית וכרטיס חכם. על היבואנים להקפיד ולהיערך גם בתחום הזה.

חשוב לציין כי בשל המורכבות הרבה, כל תהליכי העבודה של שחרור מטענים ממכס יחייבו זמני טיפול גדולים הרבה יותר עד פי 10 מהתהליך הקיים,כולל סיווג שורה שורה בחשבון הספק ותוספות הקלדה מרובות מאוד.

היערכות נכונה לקראת הפיילוט דורשת השקעות כספיות אדירות בתוכנה, תשתיות מחשוב, תקשורת וכמובן גיוס כוח אדם מקצועי .

ההשקעות הללו וזמני הטיפול הארוכים בכל משלוח מייקרים באופן משמעותי את עלות הטיפול בתיקי שחרור מהמס באופן משמעותי. לכן עם תחילת פיילוט חובה מול המכס, מומלץ להכשיר כמה שיותר עובדים לקבלת רישיון פקיד רישוי או סוכן מכס בכדי לקצר את תהליך העבודה עד למינימום האפשרי.