Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

מטקטיקה לאסטרטגיה: סמינר בנושא כלים מתקדמים במשא ומתן לאנשי מכירות

אנו פוגשים במשא ומתן בכל אחד מהיבטי חיינו: כעובדים ומעסיקים, כצרכנים ולקוחות, כמוכרים או כמקדמים תוכנית או פרויקט.
למעשה, משא ומתן הינה מיומנות המשלבת יכולות בינאישיות לצד תכנון, הכנה והיכולת להתמודד עם הפתעות ואירועים בלתי צפויים.
סמינר זה, המיועד לאנשי מכירות בארגונים, יתמקד בפירוט כלי משא ומתן מקצועיים תוך דגש על הקשר בין אתגרי המשא ומתן למאפייני הסקטור הספציפי בו פועל הנושא ונותן. הסמינר נועד להעניק למשתתפים "ארגז כלים" מקצועי במשא ומתן להתמודדותם עם סיטואציות משא ומתן עסקיות יומיומיות המאפיינות את מציאותם המקצועית.
קהל היעד:
לכל העוסקים בארגונם בהיבטי מכירה מול לקוחות B2B ולקוחות קצה.

מטרת הסמינר:
להמיר את ההתנהלות האינטואיטיבית למהלכי משא ומתן מוסדרים ומובנים.
לסייע להתכונן ולתכנן אסטרטגית משא ומתן משלב ההיכרות את הפרטנר (לרבות האבחנות בין לקוח סטנדרטי ללקוח אסטרטגי) למשא ומתן ועד לשלב ביצוע המכירה עצמה.
לסייע לבנות אסטרטגית מכירה יעילה, תוך התבססות על יצירת מערכות יחסים עם הלקוח.

נושאי הסמינר:
עקרונות מתקדמים למשא ומתן מקצועי: מטקטיקה לראייה אסטרטגית של המשא ומתן.
מודל הסתכלות מערכתית על תהליכי המשא ומתן: האנשים, התהליך ומה שקשר ביניהם.
זירות המשא ומתן א': פנימה עם ממשקים וגורמים פנימיים בחברה.
זירות המשא ומתן ב': החוצה עם הלקוח ונציגיו מ- B2B לצרכן קצה.
כלים לזיהוי הצד השני במשא ומתן.
המפגשים ישלבו סימולציות ומשחקי תפקידים לצד הרצאות פרונטאליות אינטראקטיביות המתבססות על מקרים ממציאותם המקצועית של המשתתפים.

מרצה:
עו"ד ונסה סיימן - נושאת ונותנת מקצועית ויועצת להליכי משא ומתן מורכבים. פועלת כעשור בעולם המשא ומתן – החל מפיתוח תכנים, הוראה ליווי וייעוץ לתהליכי משא ומתן מורכבים, במגוון סקטורים במגזר הפרטי והציבורי.   

מועד ומקום:
הסמינר יתקיים אחת שבוע, בימי שלישי, החל מה 05.07.16 למשך 3 מפגשים, בין השעות 15:00-09:00 בבית לשכת המסחר, החשמונאים 84, ת"א.
למכללה הסדר חניה מוזל בחניון גבעון / TLV.