סיום קורס לוגיסטיקה ומחסנים - חברת פריץ - הדרכה פנים ארגונית

סיום קורס לוגיסטיקה ומחסנים - חברת פריץ - הדרכה פנים ארגונית

מרכז: שוקי שטינברג