המלצה מסיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 71

המלצה על מר משה אמון