כנס בנושא יבוא והורדת חסמים (המרכז הישראלי לשיווק)