השתלמות בנושא השינויים בשיטת הסיווג הבינ"ל (ארגון התאגידים)