ניהול התפעול במערכות שרות - ההוצאה לאור של לשכת המסחר ת"א