מצגות - השתלמות בנושא השינויים בשיטת הסיווג הבינ"ל