פרויקט לדוגמא - קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 86

תלמידים:
עלי גונן
אילנה סאמאי