Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

סמינר מקצועי בנושא הרגולציה האירופאית בתחום התמרוקים

הסמינר הינו הזדמנות חד פעמית ליבואנית של מוצרי קוסמטיקה להיחשף לדרישות האירופאיות ע"י מומחים אירופאיים (כדוגמת נציגים מטעם משרד הבריאות הבלגי וממעבדת הרעלים הבריטית של INTERTEK) וזאת לאור הרצון של משרד הבריאות להרמוניזציה ויישור קו עם הרגולציה האירופאית.

לשם כך התארגנו נציגי איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים בישראל, האגודה הישראלית לכימאים קוסמטיים, מדור תמרוקים ואגף הרוקחות במשרד הבריאות וחברת Obelis European Authorized Representative Center
להפקת קורס מקצועי חד-פעמי בנושא הדרישות האירופאיות לייצור ושיווק תמרוקים שיערך בתאריכים 15.02.10ו- 16.02.10.
הסמינר כולל 2 מפגשים, בימי ב' וג' בין השעות 08:00-17:00 בבית איגוד לשכות המסחר.

מטרת הסמינר:
יידוע העוסקים בייצור / יבוא מוצרי קוסמטיקה לישראל על דרישות הרגולציה האירופאית החדשה שתיכנס לתוקפה בתחילת 2010.

קהל יעד:

יבואנים, יצואנים ויצרנים מקומיים המעוניינים לייצא לאירופה.
סוזנה דלפון (L'oreal Israel) - אשר נכחה בסמינר הקודם:
"אני ממליצה בחום לכל האנשים בענף התמרוקים, יבואנים ויצרנים כאחד, להשתתף בסמינר מסוג זה"

במסגרת ההכשרה יילמדו הנושאים הבאים:

  1. The NEW European Cosmetic Regulation (Notification & Labeling) a
  2. Safety Assessment
  3. Technical File
  4. Post Marketing Surveillance

*למשתתפים תוענק תעודת השתתפות מטעם הגופים המארגנים וערכת לימוד שתכלול את כל החומר המקצועי.

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס