המלצה ממשתתפי סדנת טיפים בגבייה אפקטיבית

המלצה ממשתפי סדנת טיפים בגבייה אפקטיבית שהתקיימה בתאריך 02.06.19