יזהר כוכבי

קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה היה ממצה מרצים מעולים הצוות הניהולי טוב ועוזר בכל