המדריך לייעול ניהול הלוגיסטיקה בארגון - ניהול מלאי