תומר איטח - המלצה על קורס משלחים

קורס משלחים בינלאומיים לימד אותי לעומק על עולם השילוח בתפקידי רפרנט ייצוא אוויר בחברת LCL,  והוציא אותי מהנישה שעסקתי בה לפני. תודה רבה