נתנאל יוסף-המלצה על קורס מודיעין עסקי

קורס מודיעין עסקי "תחרותי" בהנחיתו של אמיר פליישמן. קידם לאין ערוך את עסקיי.
מעבר לזאת, פתח בפניי צוהר שלא הכרתיך, ואני מאמין בקרב כל בוגריי הקורס.
ועל כך אני רוצה לומר תודה.