המלצה על קורס יצוא יבוא - אסעד עלי

תרם הרבה ומיקד את אותי בעבודה יותר יעילה ומקצועית מול הגורמים השונים