מצגת מעודכנת עבור מפגש מספר 12- תכנון ותזמון הרכש- נעם צרפתי