Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

השתלמות בנושא שוק הרכב הצמוד - שוק הליסינג 2011

בראי הרפורמה הירוקה ושווי השימוש הליניארי

"הרפורמה הירוקה" - התקנות החדשות לעניין "המיסוי הירוק" ו"שווי השימוש הליניארי" יצאו לדרך. זו רפורמה מרחיקת לכת, שתשפיע על החלטות ניהוליות ופיננסיות לשנים הבאות, הן ברמת המעבידים והן ברמת העובדים.

אנו מקיימים מפגש ייחודי בו יוצגו הרפורמה והשינויים בשווקי הרכב בכלל ובליסינג בפרט, כולל השינויים המספרים והראיה הכוללת.
משחק חדש התחיל בשנת 2010 ומאוד מתעתע, ועל כל חברה להיערך נכון ולהגיב בזמן.

נושאי המפגש:

  • הרפורמות החדשות במיסים - רענון למושגי יסוד בסיסיים, מכלול "רפורמות המיסוי" החל משנת 2008
  • שווי רכב כלכלי בראי המשפטי - חידושים נועזים בפסיקות ובהלכות להכרה בהוצאות רכב ושווי שימוש
  • הרפורמה הירוקה 2010 - השלכות חדשות לעניין המיסוי ודרגות הזיהום לחברות ועסקים - הדגשים
  • שווי שימוש ליניארי 2010 - כללי משחק חדשים ומהותיים לציבור השכירים - מורה נבוכים למס החדש
  • בניית מודל WIN-WIN - ניתוח מודלים מתקדמים למעביד ולעובד - שינוי מגמה וראייה חדשה
  • שוק הרכב, שוק הליסינג לאן? תחזיות עדכניות למגמות מובילות בשוק הרכב ושוק הליסינג מ - 2011

קהל היעד:
מנהלי עסקים, מנהלי ציי רכב, סמנכ"לי כספים וחשבי שכר, מנהלי תפעול, מנהלים לחברות השכרת רכב וליסינג, מנהלי מש"א והדרכה וכל העוסקים בנושא.

מרצה:
מר ניצן גולדברג (M.A) - יועץ עצמאי בכיר לניהול כספים, בעבר סמנכ"ל כספים בחברות בינלאומיות, יועץ ומתמחה בתחום הליסינג ותכנון מושכל של ציי רכב בארגונים ובחברות. מנחה מבוקש בתחום סדנאות הרכש והליסינג. מייעץ לחברי פורום הרכב בארגונים גדולים.

מועד הההשתלמות:
ההשתלמות תתקיים ביום שני ה 07.02.11, בין השעות 09:00-15:00 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א, רחוב החשמונאים 84, ת"א

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס

לפרטים נוספים ניתן לפנות למכללה העסקית בטלפון 8111*