Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס מקצוע בנושא סיווג והערכת סחורות

סיווג סחורות לצורכי מכס נחשב כאחד המקצועות המבוקשים בתחום היבוא בכלל ועבודת סוכני המכס בפרט. למשרה נדרשים רמת אמינות ואחריות מהגבוהות ביותר בתחום, יכולת מקצועית,דידקטיות ודיסקרטיות מהמעלה הראשונה.
סיווג  והערכה לא נכונה של מוצר יבוא/יצוא יכול להוות כשל חמור לחברה המייבאת, עיכוב המטען  ונזק בלתי הפיך ללקוחות הקצה.

המכללה העסקית שמחה להזמינכם להשתתף בקורס סיווג והערכת סחורות . בוגרי הקורס יוכלו להשתלב בעבודה אצל סוכני מכס או יבואנים בתפקיד של מסווגי סחורות מיובאות או מיוצאות, ויקבלו הכשרה בנושא החשוב של הערכת טובין למכס בהתאם להסכם הבינלאומי GATT.
כמו כן , יוכשרו בנושא חוקיות היבוא והיצוא בכל הנוגע לרישיונות ואישורים ביבוא, וכן יוכלו להשתלב בסחר החוץ של מדינת ישראל.                                                                                                                                                

בוגרי הקורס שעומדים בתנאי הסף יוכלו גם לגשת לבחינות של אגף המכס, ואלו שיעברו אותן יקבלו תעודה של סוכן מכס מורשה מטעם המדינה.

נושאי הלימוד

  1. סיווג סחורות בהתאם לצו תעריף המכס ומס קניה ושיטת הסיווג הבינלאומית HARMONIZED SYSTEM  
  2. הערכת סחורות - הסכם GATT  
  3. חוקיות היבוא והיצוא

שיטת הלימוד
הוראה פרונטאלית, הרצאת החלק התיאורטי בליווי דוגמאות ואזכור פסקי דין תקדימיים, דיון הכולל שאלות ותשובות.

תנאי קבלה

למעוניינים להיבחן בבחינות המכס

  1. תעודת בגרות מלאה
  2. בעלי תעודת פקיד רישוי מטעם אגף המכס והמע"מ, בעלי וותק של שנתיים לפחות, שעבדו אצל סוכן מכס בעל וותק של 5 שנים לפחות.
  3. גיל 23 ומעלה
  4. תושב מדינת ישראל

למעוניינים להשתלם בנושא סיווג והערכת סחורות וחוקיות יבוא ויצוא

  1. ועדת קבלה
  2. מעל גיל 21

בונוס לנרשמים
לנרשמים תינתן האפשרות לקבל מספר שעורים בנושא  הסכמי סחר בינלאומיים עליהם חתומה מדינת ישראל באחד מהקורסים הנערכים בלשכת המסחר .

המרצים
מהנדסים מנהלי תחום בכירים מהנהלת המכס ומבתי המכס,ומיטב המרצים בעלי וותק בתחומי הסחר הבינלאומי והסכמי סחר בינלאומיים

מועד ומקום הקורס
הקורס כולל  40  מפגשים, 4 שעות אקדמיות , בימי שני וחמישי,  החל מתאריך 16.08.10 בין השעות שעות 17:00-20:15 בלשכת המסחר ת"א,  החשמונאים 84, ת"א .

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס

לפרטים נוספים ניתן לפנות למכללה העסקית בטלפון: 8111*