המלצה על קורס ניהול תפעול בכיר - חיים ירושלמי

ברצוני להביע את הערכתי בכלל על רמת המקצועית של קורס ניהול תפעול בכיר.

ובפרט ראויים להערכה שני מרצים שברמה האישית קיבלתי השראה מקצועית  מהם:

מר דני חייט - מרכז הקורס ומר לואיס טריגר.

תודה לכל צוות המכללה 

חיים ירושלמי