המלצה על קורס מידענות ומודיעין עסקי תחרותי - ד"ר הסגל אלון

קורס מודיעין עסקי הועבר במשך 10 מפגשים (40 שעות) על ידי מומחה המידע אמיר פליישמן.

הקורס כלל מתודולוגיות עבודה, כלים רבים לחיפוש, איתור וגילוי סוגי מידע גלוי, מובנה ולא מובנה, טקסטואלי ואנושי, כמו גם שיטות לאינטגרציהשל נתונים.

בהערכה ותודה, אוכל לומר שאמיר היטיב להדריך ועשה זאת בצורה מדויקת, ברורה, דוגמאות רבות, תשובות לכל שאלה והסברים מקצועיים.

בברכה,

 

ד"ר אלון הסגל

(ראש תוכנית מערכות מידע, מכללה אקדמית ר"ג, חבר וועדת מקצוע ניתוח מידע ונתונים, משרד החינוך)